เช็ควันนัดหมาย

รหัสสมาชิก: K123456

ท่านมีนัด: ( วันนัดหมายสำรอง: )

สถานที่:

เวลา: น.

ตรวจโดย :  

ติดต่อสอบถาม: 084-111-2344 (พยาบาลประจำแผนก)

คำแนะนำ: กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดการออกกำลังกายอย่างหนัก และ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ใส่ความเห็น