คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (Medical Development Clinic) ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย